Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi; bireylerin emekliliklerinde rahat etmeleri için düzenli olarak tasarrufta bulunmalarını sağlayan, sosyal güvenlik sistemini tamamlayan, yasayla düzenlenmiş ve devlet tarafından vergi avantajları da tanınmış bir kişisel geleceğe yatırım sistemidir.

Bireysel emeklilik sistemi, şeffaf bireysel hesaplara dayanan fon esaslı bir sistemdir. Hem devlet hem de bağımsız kuruluşların gözetim ve denetiminde olması sebebiyle güvenilirdir.

Bu sistemde katılımcılar, mevcut gelir düzeyleri doğrultusunda emeklilik dönemlerine ait beklentilerini göz önüne alır, katkı payı tutarlarını belirlerler. Bu sisteme katılım tamamen gönüllü olarak gerçekleşir.

Sosyal güvenliğiniz olsa dahi Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olmanız, emeklilik döneminizde daha rahat ve mutlu yaşam sürmenizi sağlayacak standartlara sahip olmanızı sağlar.

BES’in Hayat sigortasından farkları!

Bireysel Emeklilik Sistemi ile Hayat sigortası arasındaki farklar aşağıdaki tabloda olduğu üzeredir.